masters logo.png

אנו חיים, חוקרים ומלמדים בעולם חזותי, המוצף בגירויים משתנים בכל עת. במפגש מול קהל, יהיה זה קהל מקצועי או בלתי מיודע, שיפוטי או אוהד, אנו מתחרים אל מול חומרים דומים.

אנו ב-Masters of Design מכירים בחשיבותו של המרכיב החזותי וביכולתו לחזק את העמידה בתחרות זו. אנו מבקשים לרתום את ניסיוננו ויכולותינו המקצועיות במטרה לשפר ניראות של מצגות, פוסטרים ומסמכים, לסיוע בהצלחת מרצים וחוקרים, בהתמודדות על קרנות מחקר, בהצגת מחקר בכנסים ובהוראה, וליצור מיתוג ברור עבור מסגרות אקדמיות, בכל הרמות, בכדי שיוכלו לבלוט ולהיות מזוהות בעולם הרחב של האקדמיה.

אנחנו, גיא ושני אלדר, נשואים +4, הקמנו את הסטודיו, בשנת 2004.

ד״ר גיא אלדר | B.A בתקשורת וניהול, המסלול האקדמי, המכללה למינהל, ת"א. B.Des בעיצוב גרפי, ויטל - המרכז ללימודי עיצוב, ת"א. M.A באמנויות, אונ‘ ת“א. PhD בתקשורת, האונ׳ העברית, י-ם.

שני אלדר | B.Des בעיצוב גרפי, שנקר, בי“ס גבוה להנדסה ולעיצוב, ר"ג. 

 

לקוחותינו הם אנשים פרטיים, עסקים קטנים ובינוניים וחברות גדולות. בשנים האחרונות צברנו ניסיון מקצועי רב בעיצוב לאקדמיה. 

  • ליווינו תהליכי קבלת מענק מקרן
    ה-ERC, ועיצבנו מצגות שסייעו לזכייה במענקי המחקר מהקרן; עיצבנו מצגות עבור הפקולטה למדעי החברה באוני׳ העברית, לצרכי פיתוח, תכניות עבודה, יום פתוח וכד׳; מצגות עבור המרכז הבינתחומי הרצליה ועוד.

  • עיצבנו הזמנות וכרזות לכנסים עבור קרן אייסף, מכון דייוויס ליחסים בינלאומיים באוני׳ העברית, ביה״ס ללימודי יהדות באוני׳ העברית, מכון טרומן ועוד.

  • עיצבנו מסמכים אקדמיים עבור מרצים בכירים ועבור מסגרות אקדמיות שונות; עיצבנו פוסטרים אקדמיים בגישה חזותית ייחודית להצגת מחקרים של חוקרים צעירים. 

 
קצת עלינו
פרוייקטים
עיצוב ברושורים
עיצוב ברושורים

ברושור לאוניברסיטה העברית ירושלים

עיצוב ברושורים
עיצוב ברושורים

ברושור לאוניברסיטה העברית ירושלים

1/1
טרומן ניוזלטר
טרומן ניוזלטר

עבודות למכון טרומן, אוניברסיטה העברית, ירושלים

רקע לכנס
רקע לכנס

טרומן ניוזלטר
טרומן ניוזלטר

עבודות למכון טרומן, אוניברסיטה העברית, ירושלים

1/2
limor logo
limor logo

עיצוב לוגו למחקר זוכה קרן מועצת המחקר האירופאית

עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור ד״ר ליאת קוזמה, האוניברסיטה העברית בירושלים

עיצוב מודעה
עיצוב מודעה

limor logo
limor logo

עיצוב לוגו למחקר זוכה קרן מועצת המחקר האירופאית

1/3
זוכה מענק erc.png
עיצוב לוגו למוזיאון
עיצוב לוגו למוזיאון

לוגו המוזיאון לתקשורת, בית הספר לתקשורת ע״ש סמי עופר, המרכז הבינתחומי הרצליה

המוזיאון לתקשורת
המוזיאון לתקשורת

שילוט, המוזיאון לתקשורת, בית הספר לתקשורת ע״ש סמי עופר, המרכז הבינתחומי הרצליה

המוזיאון לתקשורת
המוזיאון לתקשורת

לוחות תצוגה

עיצוב לוגו למוזיאון
עיצוב לוגו למוזיאון

לוגו המוזיאון לתקשורת, בית הספר לתקשורת ע״ש סמי עופר, המרכז הבינתחומי הרצליה

1/10
עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור ד״ר ליאת קוזמה, האוניברסיטה העברית בירושלים

עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור ד״ר ליאת קוזמה, האוניברסיטה העברית בירושלים

עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור ד״ר ליאת קוזמה, האוניברסיטה העברית בירושלים

עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור ד״ר ליאת קוזמה, האוניברסיטה העברית בירושלים

1/4
זוכה מענק erc.png
תצוגות דיגיטליות למסך
תצוגות דיגיטליות למסך

מצגת בתצוגת החלל למציאות מתקדמת, המוזיאון לתקשורת, בית הספר לתקשורת ע״ש סמי עופר, המרכז הבינתחומי הרצליה.

תצוגות דיגיטליות למסך
תצוגות דיגיטליות למסך

מצגת בתצוגת החלל למציאות מתקדמת, המוזיאון לתקשורת, בית הספר לתקשורת ע״ש סמי עופר, המרכז הבינתחומי הרצליה.

תצוגות דיגיטליות למסך
תצוגות דיגיטליות למסך

מצגת בתצוגת החלל למציאות מתקדמת, המוזיאון לתקשורת, בית הספר לתקשורת ע״ש סמי עופר, המרכז הבינתחומי הרצליה.

תצוגות דיגיטליות למסך
תצוגות דיגיטליות למסך

מצגת בתצוגת החלל למציאות מתקדמת, המוזיאון לתקשורת, בית הספר לתקשורת ע״ש סמי עופר, המרכז הבינתחומי הרצליה.

1/10
עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור ד״ר חיים גרפינקל, האוניברסיטה העברית בירושלים

עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור ד״ר חיים גרפינקל, האוניברסיטה העברית בירושלים

עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור ד״ר חיים גרפינקל, האוניברסיטה העברית בירושלים

עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור ד״ר חיים גרפינקל, האוניברסיטה העברית בירושלים

1/6
זוכה מענק erc.png
כרזות מחקר
כרזות מחקר

חוקרים מאוניברסיטת תל אביב

כרזות מחקר
כרזות מחקר

כרזה לתצוגת מחקר בכנס, גיא אלדר, המכון הטכנולוגי, חולון

תאיר קרזי-פרסלר
תאיר קרזי-פרסלר

כרזות מחקר
כרזות מחקר

חוקרים מאוניברסיטת תל אביב

1/4
מיתוג פרוייקט מחקר
מיתוג פרוייקט מחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור פרופ אלכס רצקר, האוניברסיטה העברית בירושלים

מיתוג פרוייקט מחקר
מיתוג פרוייקט מחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור פרופ אלכס רצקר, האוניברסיטה העברית בירושלים

מיתוג פרוייקט מחקר
מיתוג פרוייקט מחקר

עיצוב לוגו

מיתוג פרוייקט מחקר
מיתוג פרוייקט מחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור פרופ אלכס רצקר, האוניברסיטה העברית בירושלים

1/6
זוכה מענק erc.png
עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור ד״ר אורלי לואיס, האוניברסיטה העברית בירושלים

עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור ד״ר אורלי לואיס, האוניברסיטה העברית בירושלים

1/5
זוכה מענק erc.png
עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור פרופ׳ כנרת קרן הטכניון חיפה

עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור פרופ׳ כנרת קרן הטכניון חיפה

1/1
זוכה מענק erc.png
לוגו לפרוייקט
לוגו לפרוייקט

לוגו למשלחת תל קדש

לוגו לפרוייקט
לוגו לפרוייקט

לוגו לפרוייקט The Wall

לוגו לפרוייקט
לוגו לפרוייקט

לוגו המעבדה לארכיאולוגיה

לוגו לפרוייקט
לוגו לפרוייקט

לוגו למשלחת תל קדש

1/3
עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור פרופ׳ עירן הלפרין האוניברסיטה העברית בירושלים

עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור פרופ׳ עירן הלפרין האוניברסיטה העברית בירושלים

1/5
זוכה מענק erc.png
עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור פרופ׳ דורי דרדיקמן קרן הטכניון חיפה

עיצוב מצגת למחקר
עיצוב מצגת למחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור פרופ׳ דורי דרדיקמן קרן הטכניון חיפה

1/1
עיצוב לכנס
עיצוב לכנס

כרזה תוכנית כנס ״מונגולים באירו-אסיה״, פרופ מיכל בירן, האוניברסיטה העברית בירושלים

עיצוב לכנס
עיצוב לכנס

רול אפ, תוכנית כנס ״מונגולים באירו-אסיה״, פרופ מיכל בירן, האוניברסיטה העברית בירושלים

עיצוב לכנס
עיצוב לכנס

כרזה תוכנית כנס ״מונגולים באירו-אסיה״, פרופ מיכל בירן, האוניברסיטה העברית בירושלים

1/2
מיתוג פרוייקט מחקר
מיתוג פרוייקט מחקר

ניוזלטר/מידעון חדשותי תקופתי על התקדמות המחקר

מיתוג פרוייקט מחקר
מיתוג פרוייקט מחקר

לוגו לפרוייקט מחקר, פרופ אלישבע באומגרטן, האוניברסיטה העברית בירושלים Beyond the Elite

מיתוג פרוייקט מחקר
מיתוג פרוייקט מחקר

עלון לכנס

מיתוג פרוייקט מחקר
מיתוג פרוייקט מחקר

ניוזלטר/מידעון חדשותי תקופתי על התקדמות המחקר

1/13
זוכה מענק erc.png
מכון דיוויס
מכון דיוויס

לוגו 40 שנה, המכון ליחסים בינלאומיים ע״שׁ לאונרד דיוויס, האוניברסיטה העברית ירושלים

מכון דיוויס
מכון דיוויס

כרזה לכנס ״זיכרון הסכסוך״, המכון ליחסים בינלאומיים ע״שׁ לאונרד דיוויס, האוניברסיטה העברית ירושלים

מכון דיוויס
מכון דיוויס

כריכות מגזין פוליטיקה, המכון ליחסים בינלאומיים ע״שׁ לאונרד דיוויס, האוניברסיטה העברית ירושלים

מכון דיוויס
מכון דיוויס

לוגו 40 שנה, המכון ליחסים בינלאומיים ע״שׁ לאונרד דיוויס, האוניברסיטה העברית ירושלים

1/6
מיתוג פרוייקט מחקר
מיתוג פרוייקט מחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור פרופ לואיז בית-לחם, האוניברסיטה העברית בירושלים Apartheid: The Global Itinerary

מיתוג פרוייקט מחקר
מיתוג פרוייקט מחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור פרופ לואיז בית-לחם, האוניברסיטה העברית בירושלים Apartheid: The Global Itinerary

לואיז5
לואיז5

נייר מכתבים עבור פרופ לואיז בית-לחם, האוניברסיטה העברית בירושלים Apartheid: The Global Itinerary

מיתוג פרוייקט מחקר
מיתוג פרוייקט מחקר

מצגת להתמודדות על קרן מועצת המחקר האירופאית עבור פרופ לואיז בית-לחם, האוניברסיטה העברית בירושלים Apartheid: The Global Itinerary

1/6
זוכה מענק erc.png
 
 
לקוחות

לקוחותינו הם אנשי אוניברסטיאות, אנשי אקדמיה, מכונים, סטודנטים ועוד.

 

בין לקוחותינו:

האוני׳ העברית בירושלים (גופים שונים)

המח׳ לסוציו׳ ואנתרופולוגיה - אוני׳ בר-אילן

הסדנה למנהיגות בחינוך - אוני׳ חיפה

המרכז הבינתחומי הרצליה

המסלול האקדמי המכללה למנהל

מכון דיוויס

מכון מנדל למנהיגות

קרן אייסף

חוקרים

סטודנטים לתארים מתקדמים

כחלק מתפיסת חשיבות העיצוב בעולם האקדמי, פיתחנו הרצאות פרונטליות וסדנאות מעשיות הרלוונטיות לסטודנטים ולסגל. את הההרצאות והסדנאות מעביר ד״ר גיא אלדר, מעצב גרפי עצמאי, בעלים ושותף בסטודיו לעיצוב גרפי משנת 2003, מרצה וחוקר בתחומי העיצוב. למעלה מעשור, גיא מעביר סדנאות לחברי סגל וסטודנטים בתארים שני ושלישי, במגוון רחב של מסגרות אקדמיות.

ניתן להתאים את ההרצאות ואת הסדנאות לצרכי המסגרת  האקדמית על פי תיאום. ההרצאות מועברות בעברית או באנגלית.

עיצוב פוסטר אקדמי להצגת מחקר

הוסף שקופית.png

הוסף שקופית חדשה:

סדנה להבנת עקרונות עיצוב מצגות, הכוללת המלצות, חוקים וכלים פרקטיים לעיצוב, תוך התייחסות למבנה ולתוכן המצגת.

 

קהל יעד: סגל וסטודנטים לתארים מתקדמים.

מעבר לטקסט.png

מעבר לטקסט:

מעבד התמלילים MS Word ועיצוב טקסט

כלים לעבודה נכונה עם מעבד התמלילים הנפוץ וטיפים לעיצוב מסמכים אקדמיים מסוגים שונים, כולל התייחסות לעיצוב קורות חיים.

 

קהל יעד: סטודנטים לתארים מתקדמים וסגל.

גרפים-04.png

מספרים חזותיים: 

גרף או טבלה קריאים המעביר את "הסיפור הנכון" הם הכרחיים במסגרת הצגת מחקר. הסדנה מדריכה את המשתתפים כיצד לחזק ולמקד את המספרים החזותיים שלהם.

קהל יעד: חוקרים בכל הרמות.

הפוסטר מדבר.png

הפוסטר מדבר בעד עצמו:

עיצוב פוסטר אקדמי להצגת מחקר

הבנת העקרונות בעיצוב הפוסטר האקדמיוהתייחסות למסר המחקרי אותו הוא משרת. מתאים גם לסמינר או למסגרת קורס דומה, שמסוכמים בתצוגת פוסטרים.

 

קהל יעד: סטודנטים לתארים מתקדמים וסגל זוטר.

 
הרצאות וסדנאות

שני וגיא אלדר

ניידים  052 5393391/2

09 7458387 סטודיו

 הוד השרון

הודעתך נשלחה בהצלחה!

 
צור קשר
 
בלוג

  מחשבות על עיצוב לאקדמיה