top of page
Investment Chart
מספרים חזותיים: עיצוב גרפים וטבלאות

גרפים וטבלאות הם כלי מרכזי בהצגת ממצאים מחקריים. היכולת לגייס את הכלים הללו, על מנת שיסייעו להעברת סיפור ברור של המחקר וממצאיו, היא לעיתים מכרעת בתגובה שמאמר או הרצאה יכולים לקבל מפי אלה השופטים אותם. סדרה של עקרונות חשובים, אך פשוטים להבנה ויישום, יכולה להביא מספרים מורכבים ובלתי קריאים, לכדי מראה בהירה של מחקר וידע.


הסדנה מיועדת לאנשי אקדמיה במטרה לבסס עקרונות ביצירת גרפים וטבלאות נתונים, לתוצאה אסתטית ותקשורתית כאחד, ולשימוש ככלי בהעברה מוצלחת של הנרטיב המחקרי.

bottom of page