top of page
הפוסטר מדבר בעד עצמו: עיצוב פוסטר אקדמי להצגת מחקר

 

אחד הכלים הראשונים והזמינים ביותר עבור חוקרים להצגת מחקרם, הוא הפוסטר האקדמי במסגרת תערוכת פוסטרים בכנסים. מרבית המציגים מגישים פוסטרים שעיצבו בעצמם, ללא הבנה בנושאים עיצוביים קריטיים, בראש ובראשונה, עיצוב הטקסט על מנת שיהיה נגיש, מזמין, בהיר וקריא לצופה החולף על פני הפוסטר. מטרת הסדנה להקנות לחוקרים ולסטודנטים בתארים מתקדמים כלים עיצוביים והבנה טובה יותר של עריכת פוסטר אקדמי ועיצובו.

הסדנא מיועדת לאנשי אקדמיה אשר מציגים פוסטרים אקדמיים בכנסים ומבקשים לשפר את יכולות העימוד והביצוע של תצוגתם, למטרות בולטות, הדגמה, נגישות קריאה ויצירת עניין. יוצגו עקרונות בסיסיים של עיצוב בהתייחסות לפוסטר, לארגון הטקסט, לצבע ועוד.

גרפים-04.png
bottom of page