top of page
מעבר לטקסט: עיצוב ועבודה נכונה במעבד התמלילים MS Word

טקסט הוא כלי עיקרי באקדמיה, בין אם בכתיבת מאמרים מחקריים או הצעות מחקר, מערכי שיעור, קורות חיים ועוד. מרביתנו עושים שימוש במעבד התמלילים MS Word ביצירת מסמכים אלה. יחד עם זאת, כיוצרי טקסטים חזותיים המיועדים לקריאה, מרבית חברי האקדמיה אינם שמים דעתם לפן העיצובי של המסמך אותו הם יוצרים, ואינם מכירים את מרבית היכולות הטכניות של מעבד התמלילים המשמש אותם. הסדנה תציג עקרונות עיצוביים של עיצוב מסמך טקסט לקריאה, עבודה נכונה עם מעבד התמלילים Word, ויינתנו טיפים והמלצות לעיצוב ועימוד מסמך קורות חיים.

 

הסדנה מיועדת לאנשי אקדמיה במטרה לבסס עקרונות ביצירת טקסט חזותי נוח ונעים לקריאה, להכיר למשתתפים כלים ותהליכים של עבודה נכונה במעבד התמלילים Word, ושיפור יכולות הצגת מסמך CV.

גרפים-04.png
bottom of page